بدون شرح

دیوانه چو دیوانه بیند خوشش اید

پی اس:قربون اون قیافه هچل هفتت برم انقدر بد نخند دیگه برادر تو که اینه داری ای بابا من که نباید همه چی رو بگم که

پی اس تر:امسال دست تنهایی محموت.....خودت تنها باید بری سیرک نیویورک وسط سازمان ملل و جمع و جور کنی بیای دیگه راستی سخنرانی امسال و جدید بنویس چون رفیق مفیق هات عوض بدل شدن

پی اس ترتر:یادت نره کلمات جدید چی هست1.بیماری نه نه ببخشید بیداری اسلامی 2.انگلیس ادم کش 3.جوانان بسیجی انقلابی انگلیس4.مردم همیشه توی صحنه ی انگلیس5.مرگ بر بیداد و ظلم انگلیس6.مبارک ..نامبارک7.پیش به سوی جهان بدون امریکا8.همه برین جلو بوق بزنین ایران داره با تحریماتون سومالی میشه9. شما ما رو تحریم کنین به ما چه مردم مستکبر توی ایران مزدوران و جیره خوران امریکا در ایران  اوضاعشون بد میشه 10.اسلام به اروپا رسیدهنیشخند11.قزافی دشمن خدا و انسان واسلام بود/به جان مادرم این گزینه 11 درسته؟اینو بگو حتما اما تورو جونه مادرت توی انسان دوست و اسلامشناس و خدا جو لای بغل این دیوانه ادمکش چه میکنی؟

اعدامم نکن اما جوابمو بده.....

پی اس ترترتر:خدا به تو یه عقل بده به کشور من یه رییس جمهور......

/ 434 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
shahab

[ساکت][خمیازه]

shahab

[ساکت][خمیازه]

shahab

دیدم آپت و خاکی [لبخند]

shahab

خسته شدم [خمیازه]

shahab

[خواب]

shahab

از دست تو خسته شدم [ناراحت]

shahab

سرم گرم بود ؟؟؟[تعجب] ای بابا خاکی جون دیگه از ما گذشته . های های رفته و وای وای مونده .[ناراحت]

shahab

[ناراحت]

خفه خون

اینم یه روز کله پا میشه مطمئن باش .