/ 1 نظر / 9 بازدید
فندق

خاکی خدا خفت نکنه مردم از خنده.[قهقهه] تو خجالت نمیکشی با این سنت از بابات پول تو جیبی میگیری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[عصبانی] من جای بابات بودم از خونه بیرونت میکردم تا حالت جا بیاد.[نیشخند] ولی خیلی باحالی بازم از اینا داری رو کن.[تایید]