/ 3 نظر / 8 بازدید
hadi taktaz

حلالم کن دارم میرم چقدراین لحظه دلگیره گناهی گردن ما نیست همش تقصیر تقدیره نگام کن لحظه ی رفتن چه تلخه این هم آغوشی چه وحشتناکه دل کندن چقدر سخته فراموشی پرازبغضم پرازگریه پرازتلخی وشیرینی حلالم کن دارم میرم منوهرگز نمی بینی حلالم کن اگه دستام به دستای توعادت کرد آخه دنیای عاشق کش به ما دوتا خیانت کرد کلاف آرزوهامو چراهیشکی نمی بافه برای ما دوتا عاشق جدایی دورازانصافه تمام سهم من از تو یه حلقه س که توو دستامه تمام سهم تو ازمن یه عشق بی سرانجامه تو بارونی ترین ابری من از پاییز لبریزم چه معصومانه می باری چه مظلومانه می ریزم hadi7376@yahoo.com

آیناز

سیلام چطول مطولی نمیای؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

mahsa

bazam salam...in postetam kheili ghashange....ye juri harfaye dele manam booood........